Vilka vi är

Vår webbplatsadresser är: https://idealis.se samt idealisweb.se.

Cookie-filer

Denna webbplats använder så kallade ”kakor” (cookies) för att förbättra användarupplevelsen och erbjuda personanpassade tjänster. Vi använder både nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och andra cookies som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används. För detaljerad information om de cookies vi använder, deras syften och hur du kan hantera dina inställningar, se vår [Cookie Policy, kommer snart].

Registrering av domännamn

Vid registrering av domännamn som slutar på .se eller .nu samlar vi in personnummer eller organisationsnummer för den som ska stå som ägare till domännamnet. Dessa uppgifter delas med vår registrar (för närvarande inleed.se), samt även med Internetstiftelsen, IIS (internetstiftelsen.se).

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på våra webbplatser (idealis.se samt idealisweb.se) eller på annat sätt blir kund hos oss, sparar vi personuppgifter så länge användaren är kund hos oss. Personuppgifterna lagras i upp till 90 dagar efter avslutat abonnemang för att möjliggöra support relaterad till tjänster efter att dessa avslutats, eller längre om det krävs enligt lag. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (utom de som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra grundläggande affärsfunktioner). Webbplatsens administratörer kan också se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har lämnat kommentarer på vår webbplats, kan du begära en exportfil med personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har tillhandahållit oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsmässiga skäl. Du kan också när som helst begära att alla uppgifter om dig raderas. Observera dock att det inte går att radera uppgifterna så länge du är kund.

Vart dina uppgifter skickas

Personuppgifter delas inte med tredje part utanför de tidigare nämnda undantagen. Vi tar alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande.

Ändringar i denna policy

Denna integritetspolicy kan uppdateras periodvis för att reflektera förändringar i våra dataskyddspraktiker. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera dig genom ett tydligt meddelande på vår webbplats eller, om lämpligt, genom direkt kontakt.