Mona Ragnarsson KBT Konsult AB

Idealis har gjort en ny hemsida till Mona Ragnarsson KBT Konsult i Jönköping. Mona har en bred erfarenhet och kan hjälpa till att hantera stress och utbrändhet, erbjuda krisstöd, hjälpa vid depression, ångest och tvångssyndrom. Kan också fungerar även som professionell samtalspartner för allmän personlig utveckling, m.m. Kolla in hemsidan: https://monaragnarsson.se