Ny delnings- och samarbetsplatform

1-kub-ide-projektIdealis har initierat ett projekt för en ny internetbaserad plattform för en specifik kundgrupp. Marknaden för plattformen beräknas kunna uppgå till flera hundra tusen användare bara i Sverige. Tjänsten beräknas på sikt även kunna säljas globalt. Ytterligare två deltagare med avgörande kompetens inom området deltar i projektet.

Vi tittar redan nu på olika sätt att hitta rätt kompetens för utveckling av systemet, som bland annat inbegriper en sociala media-funktioner och avancerad behandling av digitalt material.