IT-säkerhet

I takt med att vi lagrar och skickar mer och mer information på och över internet, ökar också behovet av att säkerställa att informationen inte hamnar i fel händer. Vi hjälper dig med t ex:

  • säker lagring av filer i molnet
  • kryptering av känslig information (t ex personuppgifter)
  • säkra lösningar för överföring av information över internet 
  • SSL-certifikat för din webbplats 
  • mm.

Kontakta oss för mer information. 

IT-säkerhet