ortugen.se

En hemsida från Idealis. Samlarföreningen Örtugen bildades 1951 och är en opolitisk ideell sammanslutning av samlare av olika kategorier i Södra Vätterbygden. 

Mottot är: SAMLA LÄRA VETA, och under detta verkar föreningen för att öka och bibehålla intresset för samlandet och värna om det kulturella historiska arvet. Verksamheten omfattar månadsmöten/träffar med inslag av föreläsningar/kåserier med anknytning till våra samlarintressen, samt auktioner på samlarföremål.

Besök gärna hemsidan >>