Elektromagnetiska fält – bra miljö hemma och på jobbet

En låg nivå av strålning i arbetsmiljön är viktig för bästa produktivitet.
En god arbetsmiljö ökar chanserna till kreativit och effektivit arbetet, minskad sjukfrånvaro m.m.

All elektronik avger elektromagnetiska fält, eller strålning i vardagligt tal. Trådlös teknik såsom mobiltelefoner, mobilsändare, trådlösa datornätverk etc, sänder även ut högfrekvent strålning i form av radiovågor/mikrovågor.

Idealis erbjuder mätning av elektromagnetiska fält i din vardagsmiljö (hem, skola, arbetsplats etc.) och ger dig tips på hur du minskar din exponering.

Sömn är viktig för stora som små. Strålning påverkar hormonnivåer och andra funktioner i kroppen sm kan bidra till försämrad sömn och ohälsa.
Elektromagnetiska fält kan bl.a. påverka sömnen

Ofta kan man genom enkla åtgärder minska risken för att drabbas av exempelvis:

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Sömnstörning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesstörningar
 • Depression
 • Hjärtarytmi
 • Hudirritation
 • Irriterade slemhinnor
 • Irriterade luftrör
 • Näsblod
 • Tinnitus

Det finns även forskning som antyder risk för allvarligare effekter och sjukdomar. *

Mätning, rådgivning, sanering

Vi mäter strålningen i din vardagsmiljö och kommer med tips på hur du minskar din exponering.

Vi erbjuder mätningar av elektromagnetiska fält i hem, på arbetsplatser mm. och ger enkla konkreta tips på hur du kan minska din exponering i vardagen. Enkelt och effektivt.

Ett mätprotokoll fås efter utförd mätning (skickas till din adress inom en vecka efter mättillfället). 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig få en bättre miljö, hemma eller på jobbet. 


* För mer information kring hälsoeffekter av elektromagnetiska fält se följande länkar (på engelska):

Lämna ett svar